Chúng tôi xem quyền riêng tư của người dùng là vấn đề nghiêm túc. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin người dùng.

1. Thu thập và sử dụng thông tin

iTopList.net có thu thập thông tin người dùng qua các form đăng ký, trên tinh thần tự nguyện và không ép buộc. Các thông tin như là: tên, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh,…

Chúng tôi thông tin đến người dùng qua các phương thức được chấp thuận từ phía người dùng với mục đích rõ ràng, hợp pháp.

Thông tin được thu thập chỉ sử dụng cho việc chia sẻ kiến thức và giới thiệu. Thông tin được thu thập không sử dụng cho mục đích mua bán, thương mại hoặc thanh toán nào khác.

2. Lưu trữ thông tin cá nhân

iTopList.net không cho phép đăng ký thành viên công khai. Vì vậy, chúng tôi không thực hiện lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của người dùng (ngoại trừ thông tin thu thập với mục đích rõ ràng ban đầu và không ràng buộc).

3. Cookie

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường bao gồm ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ các thiết bị (máy tính hoặc điện thoại…) của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt của bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Nếu bạn từ chối tất cả cookie, bạn sẽ không thể sử dụng một số tính năng thông tin.

iTopList.net cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của iTopList.net.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Người dùng có cung cấp thông tin một cách tự nguyện đến iTopList.net đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị website iTopList.net;
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website iTopList.net;
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

5. Quảng cáo bên thứ ba

iTopList.net hiển thị các quảng cáo được lựa chọn trên thông tin cá nhân. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo. Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem quảng cáo, bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể quảng cáo đến bạn thay cho một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp làm như vậy chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn hoặc thông tin cá nhân khác với các bên thứ ba đó.

6. Bảo mật và an ninh thông tin

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an ninh tiêu chuẩn hợp lý, chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi không thích hợp.

Chỉ bạn và chúng tôi mới có thể nhìn thấy dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và bằng phương thức khác theo quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn đồng ý giữ bảo mật (các) mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, hoặc để cho mật khẩu bị tiết lộ.

iTopList.net có biện pháp bảo vệ tuân thủ các quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, truyền tải dữ liệu qua internet không được đảm bảo bảo mật 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới iTopList.net. Cụ thể, bằng việc truy cập và sử dụng thông tin, bạn tự chịu rủi ro và có trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn và đảm bảo rằng máy tính của bạn không có tất cả các loại mã độc hại, phần mềm gián điệp, virút, Trojan, v.v. mà có thể theo dõi bất kỳ dữ liệu bạn nhập vào Dịch vụ, bao gồm địa chỉ email và thông tin liên quan đến thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng không tuân thủ theo phần này.

7. Các trang web của bên thứ ba

Trong trường hợp Dịch vụ liên kết đến các trang web khác, các trang web khác đó không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Cập nhật ngày 10/06/2021